Ansichtkaarten Landschap
Landschapskaarten

Ansichtkaarten Dieren
Ansichtkaarten Dieren

 © Arnold Voordewind
FacebookNieuwsbrief

    Sitemap   Disclaimer

 

 

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links,
zijn eigendom van Natuurlijkefoto.nl. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten
daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Natuurlijkefoto.nl. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk,
niet commercieel gebruik.
 
De op deze website getoonde informatie wordt door Natuurlijkefoto.nl met constante zorg
en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site
wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
 
De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Natuurlijkefoto.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
 
Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich
feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 
Hoewel Natuurlijkefoto.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Natuurlijkefoto.nl niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Natuurlijkefoto.nl, welke geen eigendom zijn van Natuurlijkefoto.nl, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Natuurlijkefoto.nl. Hoewel Natuurlijkefoto.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Natuurlijkefoto.nl worden onderhouden wordt afgewezen.
 
Natuurlijkefoto.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.Zonder schriftelijke toestemming mogen de foto's op deze site niet gebruikt worden!

Ga naar de WEBSHOP

Groeten uit Friesland
Groeten uit Friesland

Groeten van de Veluwe
Groeten van de Veluwe


Natuurkaarten
Natuurkaarten